Posádka

doc. Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Vizuálny umelec, ktorý študoval maľbu aj matematiku. Absolvoval stáže v New Yorku, Jeruzaleme, Budapešti, Viedni, Prahe. Vyučuje intermédiá. Získal cenu Oskára Čepana aj Nadácie Tatrabanky pre mladých umelcov. Venuje sa vzťahu kultúry a technológií.

Matej Novotný, PhD.

Matematik-informatik so slabosťou pre výtvarné umenie. Jeho expertízou je vizualizácia informácií, programovanie grafických aplikácií a interakcia človek-počítač. Pôsobil na FMFI UK, vo vlastnej firme vytváral grafické aplikácie, teraz prichádza na VŠVU učiť digitálne umenia.

Mag. arch. Kristína Rypáková

Absolventka prestížnej viedenskej školy Die Angewandte. Popri umelecko-architektonickej praxi pôsobí ako pedagóg. Skúma nové technológie a 3D tlač. Navrhuje ne/matematické prototypy a geometrie prostredníctvom softvérov vizuálneho programovania.

doc. Mgr. art. Ján Šicko, ArtD.

Tvorí interaktívne inštalácie a objekty, živé vizuály pre rôzne druhy predstavení, svetelný dizajn. Osobitnou vrstvou jeho práce je vývoj autorského softvéru a hardvéru. Na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU vedie MediaLab, kde so študentmi skúma hranice digitálneho umenia.

doc. Mgr. Ladislav Tkáčik, PhD.

Filozof, venuje sa fenomenológii a hermeneutike, stredovekej a renesančnej filozofii, filozofii kultúry a umenia, grafickému dizajnu.

Prof. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

Zaoberá sa súčasnou teóriou aj dejinami architektúry a umenia 20. – 21. storočia, prednáša na školách architektúry a umenia v Čechách aj na Slovensku. Pracovala v Centre pro teoretická studia v Prahe a ako kurátorka zbierky architektúry v bratislavskej SNG. Pripravila výstavy v Bratislave, Prahe, Viedni a Benátkach. Publikuje časopisecky aj knižne.

Prof. PhDr. Marian Zervan, PhD

Venuje sa teórii a dejinám umenia a architektúry a je vedúcim Katedry teórie a dejín umenia na VŠVU v Bratislave. Autor viacerých učebných textov a mnohých vedeckých a odborných štúdií. Podieľal sa na umeleckohistorických a ikonografických výstavách doma i v zahraničí, dvakrát na expozícii Slovenskej a Českej republiky na Bienále architektúry v Benátkach.