Uplatnenie

Po skončení štúdia budeš tvorivo narábať s digitálnym obsahom, budeš sa orientovať v počítačovom myslení a dizajne a ovládať základy programovania. Tieto zručnosti otvárajú veľa možností uplatnenia.

Ako slobodný umelec môžeš vytvárať napríklad:

 • počítačovú grafiku a animácie
 • dátové vizualizácie a infografiku
 • interaktívny digitálny obsah
 • počítačové hry
 • zážitky vo virtuálnej realite
 • vizualizácie architektúry
 • video-mapping na budovách či projekcie na koncertoch

Popri nezávislej voľnej tvorbe nájde absolvent digitálnych umení uplatnenie aj v oblastiach ako:

 • médiá a marketing
 • zábavný aj technologický priemysel
 • kultúrne a vzdelávacie inštitúcie

A čo po bakalárovi?

Hoci štúdium Digitálnych umení na VŠVU je koncipované tak, aby po 4 rokoch bakalárskeho štúdia mohli študenti nastúpiť do praxe, absolvent môže pokračovať aj v štúdiu na magisterskom stupni v študijných programoch zameraných na oblasti:

 • Dizajn
 • Výtvarné umenie
 • Architektúra
 • Informačné technológie
 • Humanitné a spoločenské vedy