Misia

Encyklopedické vedomosti sú nanič v rýchlo sa meniacom svete, budúcnosť patrí kreativite a flexibilite.

Je to iný svet

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave predstavuje nový bakalársky študijný program Digitálne umenia, ktorý prepája výtvarné umenie a dizajn s počítačovými technológiami.

Popri praktickom využití počítačov v tvorivom procese sú hlavnou náplňou programu skúmanie vplyvu digitálnych technológií na spoločnosť, experimentovanie a inovácia výrazových prostriedkov.

Uplatnenie nájdete v dizajne, architektúre, voľnej tvorbe, videohrách, dátovej vede, médiách a v iných kreatívnych oblastiach.