Kontakt

Ak máte ďalšie otázky k študijnému programu, uplatneniu, forme a obsahu výuky alebo k prijímacím pohovorom, neváhajte nás kontaktovať: